Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Uw aanvragen zijn niet langer uw probleem,
maar onze uitdaging.

E-mail
Contact

Informatie voor doven en slechthorenden


Tolkvoorzieningen

Alle doven en zwaar slechthorenden in Nederland hebben recht op vergoeding van tolkuren. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Het maakt ook niet uit hoe lang u al doof of slechthorend bent.

 1. Leefsituatie (leefuren)

  Een tolk Gebarentaal in de leefsituatie is bedoeld voor alle privé-situaties. Zoals een bezoek aan de dokter of notaris, een huwelijk, kerkdiensten, ouderavonden, enz.

  De voorziening voor leefuren kunt u aanvragen bij Menzis Zorgkantoor Arnhem (in Enschede). U kunt hier het aanvraagformulier downloaden dat u moet invullen. Met dit formulier stuurt u een bewijs mee dat u recht heeft op leefuren. Dat kan zijn:

  1. een verklaring van de audioloog of KNO-arts dat uw gehoorverlies aantoont,
  2. een verklaring dat u dovenonderwijs volgt of gevolgd heeft, of
  3. een brief van het UWV dat u recht heeft op werkuren.

  Voor de leefsituatie heeft u recht op 30 tolkuren per jaar. Er kunnen geen uren worden meegenomen naar een volgend jaar. De vergoeding voor tolkuren in de leefsituatie hoeft u maar één keer aan te vragen bij het zorgkantoor. Volgens de huidige regelgeving blijft uw vergoeding uw hele leven geldig.

 2. Werksituatie (werkuren)

  Een tolk Gebarentaal in de werksituatie is bedoeld voor alle situaties op het werk. Zoals vergaderingen, werkoverleggen, een functioneringsgesprek, personeelsbijeenkomsten, een congres, enz. U krijgt in principe een tolk vergoed voor maximaal 15% van het totaal aantal uren waarvoor u een contract hebt. Dus als u 36 uur per week werkt, dan krijgt u normaal gesproken maximaal 5,4 tolkuren per week.

  De voorziening voor de werksituatie kunt u aanvragen bij UWV. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden. Wanneer u wilt weten bij welk UWV-kantoor u moet zijn, dan kunt u dit nazoeken via dit Excel bestand. Hier vult u uw postcode in en u krijgt de gegevens van UWV waaronder u valt in beeld.

 3. Onderwijssituatie (onderwijsuren)

  Een tolk Gebarentaal in de onderwijssituatie is bedoeld voor alle situaties op uw opleiding. Zoals lessen, colleges, werkcolleges, een schoolreisje, enz. Voorwaarde is wel dat u een opleiding volgt aan een reguliere onderwijsinstelling (voor horenden). U krijgt in principe een tolk vergoed voor alle uren dat u onderwijs volgt.

  De voorziening voor de onderwijssituatie kunt u aanvragen bij UWV. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden. Wanneer u wilt weten bij welk UWV-kantoor u moet zijn, dan kunt u dit nazoeken via dit Excel bestand. Hier vult u uw postcode in en u krijgt de gegevens van UWV waaronder u valt in beeld. Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor een tolkvoorziening in de onderwijssituatie.