Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Uw aanvragen zijn niet langer uw probleem,
maar onze uitdaging.

E-mail
Contact

Informatie voor organisaties en bedrijven


Tolkaanvraag annuleren

Het kan gebeuren dat de setting waarvoor u een tolk aangevraagd heeft, niet meer doorgaat. Dan is het belangrijk dat u de tolkaanvraag zo snel mogelijk annuleert. U kunt uw annulering via e-mail, de post of fax aan ons doorgeven. Als u binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht moet annuleren, verzoeken wij u om dat telefonisch te doen. Hierdoor zijn wij direct op de hoogte en kunnen er voor zorgen dat de tolk er zo snel mogelijk van op de hoogte is.
Als wij uw annulering ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging van uw annulering. Wij zorgen dat de tolk van uw annulering op de hoogte wordt gebracht.

Als u op tijd annuleert, kost u dat niets. Als u minder dan 24 uur (op werkdagen gerekend) voor aanvang van de opdracht annuleert, dan annuleert u te laat. In dat geval zijn er aan uw annulering wel kosten verbonden. U bent ons de bemiddelingsvergoeding verschuldigd en daarnaast de tolk het volledige honorarium voor de aangevraagde tolktijd en de eventueel gereden kilometers. Dus als u genoodzaakt bent om te annuleren, is het belangrijk dat u dat zo spoedig mogelijk doet.