Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Doet u waar u goed in bent: tolken,
dan doen wij waar wij goed in zijn: bemiddelen.

E-mail
Contact

Informatie voor tolken NGT en schrijftolken


Werkwijze administratie

Nadat u alle tolkopdrachten van een week heeft uitgevoerd, vult u een weekdeclaratie in. Hierop vult u de gegevens m.b.t. tolkuren en kilometers. Deze weekdeclaratie stuurt u met alle uitvoeringsformulieren naar ons op. Daarna verzorgen wij uw verdere zakelijke administratie.

Voordelen voor u:

  • Wij factureren voor u de opdrachten per week volgens de geldende regelgeving.
  • U hoeft niet precies te weten hoe de huidige regelgeving is. Wij factureren volgens de geldende regelgeving.
  • Wij monitoren of alle facturen volledig en op tijd worden betaald aan de hand van uw bankafschrift.
  • U beheert zelf uw zakelijke rekening. Betaling van uw zakelijke rekening doet u zelf.
  • Per maand een overzicht met daarop de kosten voor de administratie en eventueel te betalen omzetbelasting.
  • Wij verzorgen uw aangifte omzetbelasting.
  • U betaalt per getolkt uur een vergoeding. Wanneer u geen werk heeft, betaalt u ons ook niet.
  • Per jaar ontvangt u een jaarrapport welke u kunt gebruiken voor uw aangifte inkomsten belasting.

Nadelen voor u:
  • U moet zelf uw pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering etc. regelen.
  • Wij verzorgen niet uw aangifte inkomstenbelasting.