Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Doet u waar u goed in bent: tolken,
dan doen wij waar wij goed in zijn: bemiddelen.

E-mail
Contact

Informatie voor tolken NGT en schrijftolken


Werkwijze bemiddeling

Bemiddelen tussen tolken en tolkgebruikers.

De aanvrager vraagt bij ons een tolk aan via ons aanvraagformulier. Op dit aanvraagformulier kan de aanvrager alle wensen met betrekking tot de tolkopdracht kenbaar maken. Wanneer wij de aanvraag verwerkt hebben, krijgt de aanvrager van ons een ontvangstbevestiging. Wij kijken of er nog een tolk beschikbaar is, zo niet dan laten wij de aanvrager dit direct weten, zodat deze eventueel nog andere stappen kan ondernemen.

We bekijken de beschikbaarheid van tolken via een tolkagenda, die de tolk bij ons bijhoudt. Als er een tolk beschikbaar is, krijgt deze van ons een planningsverzoek. Hiermee kan de tolk beslissen of deze de opdracht aanneemt, weigert of dat er eerst meer informatie nodig is om dat te bepalen. De tolk bepaalt zelf of hij een opdracht aanneemt of niet. Wij willen de aanvrager graag binnen 48 uur laten weten of er een tolk gevonden is of niet, daarom vragen wij van de tolken of zij zo snel mogelijk willen reageren.

Als een tolk de opdracht aanneemt, krijgt de aanvrager van ons een opdrachtbevestiging. Hierop staan gegevens van de tolkopdracht, zoals de uitvoeringsdatum, tijden en locatie en welke tolk er komt tolken. Als de tolk nog meer informatie nodig heeft voor de tolkopdracht, dan nemen wij contact op met de aanvrager en proberen wij de benodigde informatie te verkrijgen. Hiervoor zijn wij tenslotte een bemiddelingsbureau.

Op alle opdrachten die door ons bemiddeld worden, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Bemiddelen tussen tolken en de overheid.

Wanneer u als tolk (deels) niet betaald wordt voor de opdracht die u heeft uitgevoerd, is dit erg vervelend. Wij kennen de regelgeving zoals die op dit moment geldt. Hierdoor weten wij wat er wel en niet gedeclareerd mag worden bij de overheid. Als u een declaratie (deels) niet betaald krijgt door de overheid, kunnen wij controleren of de declaratie klopt met de geldende regelgeving. Als blijkt dat de factuur klopt, behoort de overheid uw declaratie volledig aan u te betalen. U kunt ons opdracht geven om tussen u en de overheid te bemiddelen om de declaratie juist uitbetaald te krijgen. Voor onze bemiddeling brengen wij u een vergoeding in rekening.

Onze bemiddeling bestaat uit twee delen. Allereerst kunt u door ons uw declaratie laten toetsen aan de geldende regelgeving. Als blijkt dat u recht heeft op een (na)betaling van de overheid, dan kunt u ons opdracht geven namens u achter het openstaande bedrag aan te gaan.

Meer informatie over de vergoeding die we voor onze bemiddeling vragen, vindt u onder de knop vergoeding.

Als u meer informatie wilt, neemt u dan gerust contact met ons op.