Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Doet u waar u goed in bent: tolken,
dan doen wij waar wij goed in zijn: bemiddelen.

E-mail
Contact

Informatie voor tolken NGT en schrijftolken


Bemiddeling

Bemiddelen tussen tolken en tolkgebruikers.

De tolkaanvragen die wij binnen krijgen, proberen we binnen ons tolkennetwerk te bemiddelen. Elke tolkaanvraag is belangrijk, daarom doen wij ons uiterste best om een passende tolk bij elke aanvraag te vinden.
Dat betekent niet alleen dat we de opdrachtgever die informatie vragen die nodig is voor de tolk om te kunnen beoordelen of een opdracht bij hem of haar past. Wanneer de tolk informatie nodig heeft om zich voor te bereiden op een opdracht, vragen wij die ook op. U kunt zich dan richten op dat waar u goed in bent: tolken. Wij doen de rest.

Wij hebben ervaren dat een goede samenwerking tussen bemiddelingsbureau, de tolk en de tolkgebruiker, de basis van succesvolle bemiddeling is. We vinden het daarom belangrijk dat u aangeeft welke opdrachten goed bij u passen en welke opdrachten minder goed. Dan kunnen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden in onze bemiddeling.
Daarnaast blijven we graag met u in gesprek over hoe u onze bemiddeling ervaart. Met uw ideeën en opmerkingen kunnen we onze dienstverlening blijven ontwikkelen, zodat we samen onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

Onze bemiddeling stopt niet nadat u de opdracht heeft uitgevoerd. Wij garanderen u dat bij alle opdrachten die we bemiddelen de tolkgebruiker beschikt over de benodigde voorziening. Als, nadat u gefactureerd hebt, toch blijkt dat de voorziening niet in orde is, kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat de voorziening alsnog geregeld wordt.

Daarnaast kun u contact met ons opnemen als u de behoefte heeft om een zware tolksituatie na te bespreken.

Bemiddelen tussen tolken en de overheid.

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er bij veel tolken vragen leven over de geldende regelgeving en over declaraties die om een of andere reden niet of niet juist uitbetaald worden. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste regelgeving en we kunnen daardoor uw declaratie toetsen aan de geldende regelgeving. Als blijkt dat u volgens de regelgeving recht heeft op een bepaald bedrag, kunnen wij voor u bemiddelen tussen u en de overheid.

Als u meer wilt weten over onze werkwijze, dan vindt u meer informatie hierover onder de knop werkwijze.

Wij krijgen voor onze bemiddeling geen subsidie van de overheid. Daarom brengen wij een bemiddelingsvergoeding in rekening bij de tolken. Hoe dit in z'n werk gaat kunt u lezen onder de knop vergoeding.