Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Doet u waar u goed in bent: tolken,
dan doen wij waar wij goed in zijn: bemiddelen.

E-mail
Contact

Informatie voor tolken NGT en schrijftolken


Bemiddelingsvergoeding

Bemiddelen tussen tolken en tolkgebruikers.

Omdat wij geen subsidie krijgen van de overheid, brengen wij een bemiddelingsvergoeding in rekening bij de tolken. De tolk betaalt ons per getolkt uur een vergoeding.

Deze vergoeding wordt één keer per maand in rekening gebracht voor alle opdrachten die één maand eerder zijn uitgevoerd. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om eerst uw uitgevoerde opdrachten door de overheid betaald te krijgen, voordat u ons de bemiddelingskosten betaalt.

In de 2e week van de maand versturen wij een overzicht aan de tolken met daarop alle opdrachten die volgens onze gegevens zijn uitgevoerd door u. Op dit overzicht staan de tijden die bij de opdrachten horen, u heeft vervolgens twee weken de tijd om op- of aanmerkingen te geven op dit overzicht. Daarna wordt de factuur verstuurd.

Bemiddelen tussen tolken en de overheid.

Voor elk verzoek om uw declaraties door ons te laten toetsen, betaalt u een vast bedrag. Een verzoek kan bestaan uit meerdere facturen voor dezelfde tolkgebruiker bij hetzelfde overheidskantoor.

Als u ons, na toetsing, vraagt om tussen u en de overheid te bemiddelen bij openstaande betalingen, brengen wij u een percentage van het openstaande bedrag in rekening met een minimum- en een maximumbedrag per bemiddelingsverzoek. Een bemiddelingsverzoek kan bestaan uit meerdere facturen, die dezelfde tolkgebruiker en hetzelfde overheidskantoor betreffen.

Voor dit bedrag zullen wij u, als de overheid het openstaande bedrag aan u betaald heeft, een factuur sturen. Als u besluit om ons te laten bemiddelen, zit de vergoeding voor het toetsen van de facturen inbegrepen bij de bemiddelingsvergoeding.

Voor informatie over onze tarieven, kunt u contact met ons opnemen.